Συχνότητες Εκπομπής Ραδιοερασιτεχνών.

Οι Συχνότητες Εκπομπής των ραδιοερασιτεχνών προβλεπονται στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Συχνοτήτων που εγκρίθηκε προσφατα. Στο άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών αναφέρονται οι συχνότητες και η επιτρεπόμενη ισχύς για τις κατηγορίες πτυχίων (1) και εισαγωγικού επιπέδου. Τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 468/21/3/2013.Καλές Ραδιοεπαφές de SV1RRV