Prefix Ελληνικών Περιοχών - Ελληνικά Δικριτικά

Στον πίνακα που παραθέτουμε παρακάτω φαίνονται τα prefix (προθέματα) των διαφόρων Ελληνικών περιοχών όπως ακριβώς δίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Για τα διεθνή Prefix πιέστε εδώ.