Κεραία VHF (εκπομπής) Antenna Ground Plane (Home made).

   Απλή κατασκευή κεραίας Ground Plane για εκπομπή στα VHF ή UHF με πολύ μικρό κόστος πάνω σε "κονέκτορα" σασιού. Ο υπολογισμός γίνεται με μονάδες σε μεγακύκλους (π.χ 145 Mhz).   
 Το αποτέλεσμα είναι σε μέτρα αλλά κόβουμε όπως βλέπουμε στο παρακάτω παράδειγμα το κεντρικό στοιχείο ελάχιστα χιλιοστά μεγαλύτερο για να "ρυθμίσουμε" όταν τοποθετηθεί η κεραία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κόβουμε μικρομετρικά (σε mm) το πάνω μέρoς του κεντρικού στοιχείου ώστε τα στάσιμα να πέσουν  χαμηλά "μετράμε και κόβουμε".
[παράδειγμα - αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να συντονίζει στους 145 Mhz τότε : 71,25/145= 0,49 μέτρα. Θα κόψουμε όμως το κάθετο στοιχείο λίγο μεγαλύτερο στα 51 cm  για να έχουμε περιθώριο ρυθμίσεων στασίμων με κόψιμο...] 
Click στις φωτό για μεγέθυνση
GL & 73 de SV1RRV