Προσαρμογέας Διπόλου...

Κατασκευή Μετατροπέα από 50 σε 75 Ohms για όλες τις Μπάντες των Βραχέων..
Παρουσιάζουμε μια ιδιαίτερα χρήσιμη κατασκευή του SV1AHH από τη δεκαετία του 80….
Κλικ για μεγέθυνση.
Η κατασκευή αυτή μετατρέπει τη σύνθετη αντίσταση των 50 Ohms σε 75 από τους 2 έως τους 30 Mhz. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει το ομοαξωνικό των 50 Ohms σε ένα δίπολο. Γνωρίζουμε ότι η αντίσταση ενός ευθύγραμμου διπόλου είναι 75 Ohms. Ο μετατροπέας αυτός προσαρμόζει απόλυτα με πολύ χαμηλό λόγω στασίμων το δίπολο πάνω στην κάθοδο (RG-8, RG-58).
Η έξοδος των πομποδεκτών είναι 50 Ohms. Οι κάθοδοι που χρησιμοποιούμε έχουν την ίδια σύνθετη αντίσταση με αυτήν του πομποδέκτη. Τα δίπολα τοποθετημένα σε διάταξη Inverted V παρουσιάζουν σύνθετη αντίσταση 50 Ohms τα ευθύγραμμα όμως παρουσιάζουν 75.
Κλικ για μεγέθυνση.
Τα σχηματικό διάγραμμα δείχνει ακριβώς πως είναι συνδεδεμένα τα πηνία προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή των αντιστάσεων. Οι πυκνωτές που χρησιμοποιούνται είναι : C1= silver mica 100 pF και C2= silver mica 10 pF
Τα δυο βύσματα είναι τα γνωστά μας PL259 και το κουτάκι αλουμινένιο. O φερρίτης είναι ο FT-240-61. Το πηνιόσυρμα  που έχει χρησιμοποιηθεί είναι «βερνικωμένο» των 2mm.
Ο έλεγχος της κατασκευής μας μπορεί να γίνει με ένα dummy load των 75 Ohms. Συνδέουμε τον πομποδέκτη σε μια γέφυρα στασίμων και στη συνέχεια το μετατροπέα στο dummy load. Πρέπει οι μετρήσεις μας να είναι 1:1 σε όλες τις πάντες των βραχέων. 
Κλικ για μεγέθυνση.
Έχει γίνει προσεκτικότατος έλεγχος  με spectrum analyzer στο φάσμα των LF, MF, VHF, και UHF και δεν βρέθηκαν spurious…  Η ανώτατη ισχύς που μπορεί να αντέξει ο μετατροπέας είναι 1000 Watt.  Οι μετρήσεις μας έγιναν με 1000 Watt. (Kenwood TS-480+linear).
Αν τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει το κουτί να κλείσει με το καπάκι του και να μονωθεί πολύ καλά για να αποφευχθεί η εισροή υγρασίας στο κουτί. 
Αριστερά τα 50 και δεξία τα 75 Ohms
73 de SV1RRV